ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : สุทัศนา ขันแข็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศนา ขันแข็ง . (). การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศนา ขันแข็ง . . "การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศนา ขันแข็ง . "การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุทัศนา ขันแข็ง . การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .