ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
นักวิจัย : ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ . (). ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ . . "ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ . "ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ . ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .