ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุนัฐธนา พานิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนัฐธนา พานิล . (). ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุนัฐธนา พานิล . . "ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุนัฐธนา พานิล . "ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุนัฐธนา พานิล . ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .