ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแท็กและเครื่องอ่าน NFC แบบ Passive ผ่านช่องหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแพลตฟอร์ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแท็กและเครื่องอ่าน NFC แบบ Passive ผ่านช่องหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแพลตฟอร์ม
นักวิจัย : ณัฏฐวีร์ พันธวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฏฐวีร์ พันธวงศ์ . (). การพัฒนาแท็กและเครื่องอ่าน NFC แบบ Passive ผ่านช่องหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแพลตฟอร์ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฏฐวีร์ พันธวงศ์ . . "การพัฒนาแท็กและเครื่องอ่าน NFC แบบ Passive ผ่านช่องหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแพลตฟอร์ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฏฐวีร์ พันธวงศ์ . "การพัฒนาแท็กและเครื่องอ่าน NFC แบบ Passive ผ่านช่องหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแพลตฟอร์ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ณัฏฐวีร์ พันธวงศ์ . การพัฒนาแท็กและเครื่องอ่าน NFC แบบ Passive ผ่านช่องหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแพลตฟอร์ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .