ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสง (LED)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสง (LED)
นักวิจัย : อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย . (). การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสง (LED).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย . . "การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสง (LED)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย . "การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสง (LED)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย . การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสง (LED). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .