ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์รูพรุนนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการเคลือบแอโนดเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อแสงยูวี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์รูพรุนนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการเคลือบแอโนดเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อแสงยูวี
นักวิจัย : ธีรวัฒน์ พลายแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวัฒน์ พลายแสง . (). การสังเคราะห์รูพรุนนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการเคลือบแอโนดเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อแสงยูวี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรวัฒน์ พลายแสง . . "การสังเคราะห์รูพรุนนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการเคลือบแอโนดเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อแสงยูวี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรวัฒน์ พลายแสง . "การสังเคราะห์รูพรุนนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการเคลือบแอโนดเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อแสงยูวี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธีรวัฒน์ พลายแสง . การสังเคราะห์รูพรุนนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการเคลือบแอโนดเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อแสงยูวี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .