ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียของถังกรองไร้อากาศที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียของถังกรองไร้อากาศที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นักวิจัย : วรพงศ์ ผิวเหลือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพงศ์ ผิวเหลือง . (). การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียของถังกรองไร้อากาศที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรพงศ์ ผิวเหลือง . . "การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียของถังกรองไร้อากาศที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรพงศ์ ผิวเหลือง . "การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียของถังกรองไร้อากาศที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรพงศ์ ผิวเหลือง . การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียของถังกรองไร้อากาศที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .