ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำชนิดจมที่ทำงานเป็นเวลาจริงและส่งข้อมูลแบบไร้สาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำชนิดจมที่ทำงานเป็นเวลาจริงและส่งข้อมูลแบบไร้สาย
นักวิจัย : วุฒิกร อ่อนชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิกร อ่อนชัย . (). การออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำชนิดจมที่ทำงานเป็นเวลาจริงและส่งข้อมูลแบบไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วุฒิกร อ่อนชัย . . "การออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำชนิดจมที่ทำงานเป็นเวลาจริงและส่งข้อมูลแบบไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วุฒิกร อ่อนชัย . "การออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำชนิดจมที่ทำงานเป็นเวลาจริงและส่งข้อมูลแบบไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วุฒิกร อ่อนชัย . การออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำชนิดจมที่ทำงานเป็นเวลาจริงและส่งข้อมูลแบบไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .