ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชี โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชี โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม
นักวิจัย : ธนุพงค์ วิชัยพิบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนุพงค์ วิชัยพิบูลย์ . (). การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชี โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนุพงค์ วิชัยพิบูลย์ . . "การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชี โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนุพงค์ วิชัยพิบูลย์ . "การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชี โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธนุพงค์ วิชัยพิบูลย์ . การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชี โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .