ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยของชาวไร่อ้อยรายย่อย กรณีศึกษาโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยของชาวไร่อ้อยรายย่อย กรณีศึกษาโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ชุลีพร กุศลคุ้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุลีพร กุศลคุ้ม . (). การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยของชาวไร่อ้อยรายย่อย กรณีศึกษาโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุลีพร กุศลคุ้ม . . "การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยของชาวไร่อ้อยรายย่อย กรณีศึกษาโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุลีพร กุศลคุ้ม . "การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยของชาวไร่อ้อยรายย่อย กรณีศึกษาโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ชุลีพร กุศลคุ้ม . การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยของชาวไร่อ้อยรายย่อย กรณีศึกษาโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .