ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของอาร์เซนิกรอบพื้นที่เหมืองทองคำ : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของอาร์เซนิกรอบพื้นที่เหมืองทองคำ : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
นักวิจัย : ธเนศ วีระศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธเนศ วีระศิริ . (). การกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของอาร์เซนิกรอบพื้นที่เหมืองทองคำ : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธเนศ วีระศิริ . . "การกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของอาร์เซนิกรอบพื้นที่เหมืองทองคำ : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธเนศ วีระศิริ . "การกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของอาร์เซนิกรอบพื้นที่เหมืองทองคำ : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธเนศ วีระศิริ . การกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของอาร์เซนิกรอบพื้นที่เหมืองทองคำ : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .