ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบการเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบการเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์
นักวิจัย : นครินทร์ พาลี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นครินทร์ พาลี . (). การตรวจสอบการเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นครินทร์ พาลี . . "การตรวจสอบการเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นครินทร์ พาลี . "การตรวจสอบการเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นครินทร์ พาลี . การตรวจสอบการเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .