ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการลดกระแสรีเซทของหน่วยความจำแบบเปลี่ยนเฟสโครงสร้างแนวนอนโดยการแทรกชั้น TIN และ TIO2 โยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการลดกระแสรีเซทของหน่วยความจำแบบเปลี่ยนเฟสโครงสร้างแนวนอนโดยการแทรกชั้น TIN และ TIO2 โยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
นักวิจัย : สันติภาพ สายนนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันติภาพ สายนนท์ . (). การศึกษาการลดกระแสรีเซทของหน่วยความจำแบบเปลี่ยนเฟสโครงสร้างแนวนอนโดยการแทรกชั้น TIN และ TIO2 โยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สันติภาพ สายนนท์ . . "การศึกษาการลดกระแสรีเซทของหน่วยความจำแบบเปลี่ยนเฟสโครงสร้างแนวนอนโดยการแทรกชั้น TIN และ TIO2 โยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สันติภาพ สายนนท์ . "การศึกษาการลดกระแสรีเซทของหน่วยความจำแบบเปลี่ยนเฟสโครงสร้างแนวนอนโดยการแทรกชั้น TIN และ TIO2 โยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สันติภาพ สายนนท์ . การศึกษาการลดกระแสรีเซทของหน่วยความจำแบบเปลี่ยนเฟสโครงสร้างแนวนอนโดยการแทรกชั้น TIN และ TIO2 โยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .