ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้กูเกิลแมปส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้กูเกิลแมปส์
นักวิจัย : สุรีย์พร ศรีภิรมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรีย์พร ศรีภิรมย์ . (). ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้กูเกิลแมปส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีย์พร ศรีภิรมย์ . . "ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้กูเกิลแมปส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีย์พร ศรีภิรมย์ . "ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้กูเกิลแมปส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุรีย์พร ศรีภิรมย์ . ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้กูเกิลแมปส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .