ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ณัทฐริยา ภักดีปัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัทฐริยา ภักดีปัญญา . (). การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัทฐริยา ภักดีปัญญา . . "การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัทฐริยา ภักดีปัญญา . "การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ณัทฐริยา ภักดีปัญญา . การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .