ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตร้าซาวด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตร้าซาวด์
นักวิจัย : ธีร์ธวัช สิงหศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีร์ธวัช สิงหศิริ . (). การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตร้าซาวด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีร์ธวัช สิงหศิริ . . "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตร้าซาวด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีร์ธวัช สิงหศิริ . "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตร้าซาวด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธีร์ธวัช สิงหศิริ . การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตร้าซาวด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .