ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn.
นักวิจัย : สุดารัตน์ หอมหวล , ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา , เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ หอมหวล , ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา , เพียงเพ็ญ ธิโสดา . (2552). The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุดารัตน์ หอมหวล , ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา , เพียงเพ็ญ ธิโสดา . 2552. "The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุดารัตน์ หอมหวล , ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา , เพียงเพ็ญ ธิโสดา . "The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สุดารัตน์ หอมหวล , ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา , เพียงเพ็ญ ธิโสดา . The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.