ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก
นักวิจัย : ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี . (). ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี . . "ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี . "ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี . ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .