ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
นักวิจัย : ชาญชัย บุญอยู่
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญชัย บุญอยู่ . (). การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชาญชัย บุญอยู่ . . "การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชาญชัย บุญอยู่ . "การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ชาญชัย บุญอยู่ . การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .