ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ไพฑูรย์ พรหมเทศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพฑูรย์ พรหมเทศ . (). การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพฑูรย์ พรหมเทศ . . "การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพฑูรย์ พรหมเทศ . "การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ไพฑูรย์ พรหมเทศ . การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .