ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง
นักวิจัย : น้ำฝน สืบวงษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำฝน สืบวงษา . (). การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
น้ำฝน สืบวงษา . . "การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
น้ำฝน สืบวงษา . "การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
น้ำฝน สืบวงษา . การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .