ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ
นักวิจัย : จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ . (). การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ . . "การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ . "การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ . การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .