ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม
นักวิจัย : เอกลักษณ์ พุกนุ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกลักษณ์ พุกนุ่น . (). ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกลักษณ์ พุกนุ่น . . "ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกลักษณ์ พุกนุ่น . "ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เอกลักษณ์ พุกนุ่น . ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .