ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir)
นักวิจัย : นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว . (). การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว . . "การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว . "การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว . การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .