ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนำโปรแกรมไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนำโปรแกรมไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : เจตนิพิฐ สมมาตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . (). การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนำโปรแกรมไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . . "การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนำโปรแกรมไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . "การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนำโปรแกรมไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนำโปรแกรมไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .