ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศอิเล็กทรอนิคด้วยการเติมโลหะเงิน และเหล็กในปฏิกิรยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียนไดออกไซด์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศอิเล็กทรอนิคด้วยการเติมโลหะเงิน และเหล็กในปฏิกิรยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียนไดออกไซด์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ
นักวิจัย : ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ . (). การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศอิเล็กทรอนิคด้วยการเติมโลหะเงิน และเหล็กในปฏิกิรยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียนไดออกไซด์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ . . "การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศอิเล็กทรอนิคด้วยการเติมโลหะเงิน และเหล็กในปฏิกิรยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียนไดออกไซด์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ . "การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศอิเล็กทรอนิคด้วยการเติมโลหะเงิน และเหล็กในปฏิกิรยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียนไดออกไซด์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ . การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศอิเล็กทรอนิคด้วยการเติมโลหะเงิน และเหล็กในปฏิกิรยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียนไดออกไซด์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .