ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ตัวบ่งชี้การอักเสบ และความหลากหลายของยีนกลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส ต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ตัวบ่งชี้การอักเสบ และความหลากหลายของยีนกลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส ต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
นักวิจัย : ประเสริฐ สายเชื้อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ สายเชื้อ . (). การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ตัวบ่งชี้การอักเสบ และความหลากหลายของยีนกลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส ต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ สายเชื้อ . . "การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ตัวบ่งชี้การอักเสบ และความหลากหลายของยีนกลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส ต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ สายเชื้อ . "การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ตัวบ่งชี้การอักเสบ และความหลากหลายของยีนกลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส ต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ประเสริฐ สายเชื้อ . การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ตัวบ่งชี้การอักเสบ และความหลากหลายของยีนกลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส ต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบท่อน้ำดี และมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .