ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิผลของแผ่นกรองอากาศแบบอิเล็คโทรนิค เคลือบไทเทเนียมไดออกไซค์สำหรับกำจัดก๊าซไอระเหยในอากาศภายในอาคาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมฤทธิผลของแผ่นกรองอากาศแบบอิเล็คโทรนิค เคลือบไทเทเนียมไดออกไซค์สำหรับกำจัดก๊าซไอระเหยในอากาศภายในอาคาร
นักวิจัย : ยุพรัตน์ หลิมมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพรัตน์ หลิมมงคล . (). สัมฤทธิผลของแผ่นกรองอากาศแบบอิเล็คโทรนิค เคลือบไทเทเนียมไดออกไซค์สำหรับกำจัดก๊าซไอระเหยในอากาศภายในอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยุพรัตน์ หลิมมงคล . . "สัมฤทธิผลของแผ่นกรองอากาศแบบอิเล็คโทรนิค เคลือบไทเทเนียมไดออกไซค์สำหรับกำจัดก๊าซไอระเหยในอากาศภายในอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยุพรัตน์ หลิมมงคล . "สัมฤทธิผลของแผ่นกรองอากาศแบบอิเล็คโทรนิค เคลือบไทเทเนียมไดออกไซค์สำหรับกำจัดก๊าซไอระเหยในอากาศภายในอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ยุพรัตน์ หลิมมงคล . สัมฤทธิผลของแผ่นกรองอากาศแบบอิเล็คโทรนิค เคลือบไทเทเนียมไดออกไซค์สำหรับกำจัดก๊าซไอระเหยในอากาศภายในอาคาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .