ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง
นักวิจัย : กัญญารัตน์ เดือนหงาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัญญารัตน์ เดือนหงาย . (). การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กัญญารัตน์ เดือนหงาย . . "การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กัญญารัตน์ เดือนหงาย . "การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กัญญารัตน์ เดือนหงาย . การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .