ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน
นักวิจัย : วรัญญา สุวรรณสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรัญญา สุวรรณสิงห์ . (). ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัญญา สุวรรณสิงห์ . . "ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัญญา สุวรรณสิงห์ . "ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรัญญา สุวรรณสิงห์ . ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .