ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการสลายตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผสมของพอลิไฮดรอกซีอัคคาโนเอต (พีเอชเอ) กับยางธรรมชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการสลายตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผสมของพอลิไฮดรอกซีอัคคาโนเอต (พีเอชเอ) กับยางธรรมชาติ
นักวิจัย : กาญดาทิพย์ คันธนู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญดาทิพย์ คันธนู . (). การผลิตและการสลายตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผสมของพอลิไฮดรอกซีอัคคาโนเอต (พีเอชเอ) กับยางธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญดาทิพย์ คันธนู . . "การผลิตและการสลายตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผสมของพอลิไฮดรอกซีอัคคาโนเอต (พีเอชเอ) กับยางธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญดาทิพย์ คันธนู . "การผลิตและการสลายตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผสมของพอลิไฮดรอกซีอัคคาโนเอต (พีเอชเอ) กับยางธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กาญดาทิพย์ คันธนู . การผลิตและการสลายตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผสมของพอลิไฮดรอกซีอัคคาโนเอต (พีเอชเอ) กับยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .