ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปทีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปทีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
นักวิจัย : ฐปนรรฆ์ คมวัชระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐปนรรฆ์ คมวัชระ . (). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปทีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐปนรรฆ์ คมวัชระ . . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปทีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐปนรรฆ์ คมวัชระ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปทีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ฐปนรรฆ์ คมวัชระ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปทีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .