ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะและการเหลือรอดของเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากมะเม่าและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะและการเหลือรอดของเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากมะเม่าและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
นักวิจัย : การัณย์ พรหมเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
การัณย์ พรหมเทพ . (). คุณลักษณะและการเหลือรอดของเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากมะเม่าและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
การัณย์ พรหมเทพ . . "คุณลักษณะและการเหลือรอดของเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากมะเม่าและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
การัณย์ พรหมเทพ . "คุณลักษณะและการเหลือรอดของเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากมะเม่าและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
การัณย์ พรหมเทพ . คุณลักษณะและการเหลือรอดของเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากมะเม่าและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .