ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึดษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึดษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่
นักวิจัย : นันทิภา คำขจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทิภา คำขจร . (). การศึดษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นันทิภา คำขจร . . "การศึดษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นันทิภา คำขจร . "การศึดษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นันทิภา คำขจร . การศึดษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .