ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและกึ่งกะซ้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและกึ่งกะซ้ำ
นักวิจัย : จุฑารัตน์ สิงหะบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์ สิงหะบุตร . (). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและกึ่งกะซ้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑารัตน์ สิงหะบุตร . . "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและกึ่งกะซ้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑารัตน์ สิงหะบุตร . "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและกึ่งกะซ้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จุฑารัตน์ สิงหะบุตร . การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและกึ่งกะซ้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .