ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะที่เหมาะสมของไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำมะเม่า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะที่เหมาะสมของไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำมะเม่า
นักวิจัย : อลิษา ขุนทะวาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิษา ขุนทะวาด . (). สภาวะที่เหมาะสมของไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำมะเม่า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิษา ขุนทะวาด . . "สภาวะที่เหมาะสมของไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำมะเม่า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิษา ขุนทะวาด . "สภาวะที่เหมาะสมของไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำมะเม่า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อลิษา ขุนทะวาด . สภาวะที่เหมาะสมของไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำมะเม่า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .