ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมทและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมทและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
นักวิจัย : ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ . (). การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมทและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ . . "การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมทและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ . "การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมทและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ . การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมทและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .