ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ไอโซโทปแวดล้อมและการวิเคราะห์แนวรอยแตกสำหรับการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่นยืน กรณีศึกษาชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายและหินทรายแป้ง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ไอโซโทปแวดล้อมและการวิเคราะห์แนวรอยแตกสำหรับการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่นยืน กรณีศึกษาชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายและหินทรายแป้ง จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : ธิดารัตน์ โคตนนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ โคตนนท์ . (). การประยุกต์ใช้ไอโซโทปแวดล้อมและการวิเคราะห์แนวรอยแตกสำหรับการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่นยืน กรณีศึกษาชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายและหินทรายแป้ง จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ โคตนนท์ . . "การประยุกต์ใช้ไอโซโทปแวดล้อมและการวิเคราะห์แนวรอยแตกสำหรับการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่นยืน กรณีศึกษาชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายและหินทรายแป้ง จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ โคตนนท์ . "การประยุกต์ใช้ไอโซโทปแวดล้อมและการวิเคราะห์แนวรอยแตกสำหรับการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่นยืน กรณีศึกษาชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายและหินทรายแป้ง จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธิดารัตน์ โคตนนท์ . การประยุกต์ใช้ไอโซโทปแวดล้อมและการวิเคราะห์แนวรอยแตกสำหรับการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่นยืน กรณีศึกษาชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายและหินทรายแป้ง จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .