ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเฮมิเซลลูไลสไฮโดรไลเสตของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการหมักแบบไม่ใช้แสงที่อุณหภูมิสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเฮมิเซลลูไลสไฮโดรไลเสตของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการหมักแบบไม่ใช้แสงที่อุณหภูมิสูง
นักวิจัย : สนธยา ขำติ๊บ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนธยา ขำติ๊บ . (). การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเฮมิเซลลูไลสไฮโดรไลเสตของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการหมักแบบไม่ใช้แสงที่อุณหภูมิสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนธยา ขำติ๊บ . . "การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเฮมิเซลลูไลสไฮโดรไลเสตของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการหมักแบบไม่ใช้แสงที่อุณหภูมิสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนธยา ขำติ๊บ . "การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเฮมิเซลลูไลสไฮโดรไลเสตของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการหมักแบบไม่ใช้แสงที่อุณหภูมิสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สนธยา ขำติ๊บ . การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเฮมิเซลลูไลสไฮโดรไลเสตของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการหมักแบบไม่ใช้แสงที่อุณหภูมิสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .