ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรองและหอฟอกอากาศชีวภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรองและหอฟอกอากาศชีวภาพ
นักวิจัย : จิตฤทัย โตสติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตฤทัย โตสติ . (). การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรองและหอฟอกอากาศชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิตฤทัย โตสติ . . "การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรองและหอฟอกอากาศชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิตฤทัย โตสติ . "การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรองและหอฟอกอากาศชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จิตฤทัย โตสติ . การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรองและหอฟอกอากาศชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .