ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือปลาทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นด่างและการผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือปลาทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นด่างและการผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
นักวิจัย : หทัยกาญจน์ กกแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หทัยกาญจน์ กกแก้ว . (). การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือปลาทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นด่างและการผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หทัยกาญจน์ กกแก้ว . . "การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือปลาทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นด่างและการผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หทัยกาญจน์ กกแก้ว . "การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือปลาทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นด่างและการผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
หทัยกาญจน์ กกแก้ว . การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือปลาทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นด่างและการผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .