ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการตรึงแบคทีเรียโพรไบโอติคบนชิ้นผลไม้ พืชหัว และใยอาหารต่อการเหลือรอดในโยเกิร์ตและกระเพาะอาหารและลำไส้จำลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการตรึงแบคทีเรียโพรไบโอติคบนชิ้นผลไม้ พืชหัว และใยอาหารต่อการเหลือรอดในโยเกิร์ตและกระเพาะอาหารและลำไส้จำลอง
นักวิจัย : พรพรรณ พัวไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ พัวไพบูลย์ . (). ผลของการตรึงแบคทีเรียโพรไบโอติคบนชิ้นผลไม้ พืชหัว และใยอาหารต่อการเหลือรอดในโยเกิร์ตและกระเพาะอาหารและลำไส้จำลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พัวไพบูลย์ . . "ผลของการตรึงแบคทีเรียโพรไบโอติคบนชิ้นผลไม้ พืชหัว และใยอาหารต่อการเหลือรอดในโยเกิร์ตและกระเพาะอาหารและลำไส้จำลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พัวไพบูลย์ . "ผลของการตรึงแบคทีเรียโพรไบโอติคบนชิ้นผลไม้ พืชหัว และใยอาหารต่อการเหลือรอดในโยเกิร์ตและกระเพาะอาหารและลำไส้จำลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พรพรรณ พัวไพบูลย์ . ผลของการตรึงแบคทีเรียโพรไบโอติคบนชิ้นผลไม้ พืชหัว และใยอาหารต่อการเหลือรอดในโยเกิร์ตและกระเพาะอาหารและลำไส้จำลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .