ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของแตนเบียน APOANAGYRUS LOPEZI ต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู PHENACOCCUS MANIHOTI ในมันสำปะหลังที่สายพันธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของแตนเบียน APOANAGYRUS LOPEZI ต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู PHENACOCCUS MANIHOTI ในมันสำปะหลังที่สายพันธุ์
นักวิจัย : Pheophanh Soysouvanh
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Pheophanh Soysouvanh . (). ประสิทธิภาพของแตนเบียน APOANAGYRUS LOPEZI ต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู PHENACOCCUS MANIHOTI ในมันสำปะหลังที่สายพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Pheophanh Soysouvanh . . "ประสิทธิภาพของแตนเบียน APOANAGYRUS LOPEZI ต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู PHENACOCCUS MANIHOTI ในมันสำปะหลังที่สายพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Pheophanh Soysouvanh . "ประสิทธิภาพของแตนเบียน APOANAGYRUS LOPEZI ต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู PHENACOCCUS MANIHOTI ในมันสำปะหลังที่สายพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
Pheophanh Soysouvanh . ประสิทธิภาพของแตนเบียน APOANAGYRUS LOPEZI ต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู PHENACOCCUS MANIHOTI ในมันสำปะหลังที่สายพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .