ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักวิจัย : สุระ วุฒิพรหม , ณัฐพล แสงทวี , จิตกร ผลโยญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุระ วุฒิพรหม , ณัฐพล แสงทวี , จิตกร ผลโยญ . (2554). ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุระ วุฒิพรหม , ณัฐพล แสงทวี , จิตกร ผลโยญ . 2554. "ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุระ วุฒิพรหม , ณัฐพล แสงทวี , จิตกร ผลโยญ . "ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุระ วุฒิพรหม , ณัฐพล แสงทวี , จิตกร ผลโยญ . ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.