ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3
นักวิจัย : เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จเด็ด เย็นใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จเด็ด เย็นใจ . (2554). สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จเด็ด เย็นใจ . 2554. "สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จเด็ด เย็นใจ . "สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จเด็ด เย็นใจ . สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.