ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test
นักวิจัย : ทิพยา เอกลักษณานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . (). การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . . "การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . "การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .