ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม
นักวิจัย : วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . (). การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . . "การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . "การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .