ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ . (). อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ . . "อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ . "อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ . อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .