ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : พจน์ ศรีบุญลือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจน์ ศรีบุญลือ . (). การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พจน์ ศรีบุญลือ . . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พจน์ ศรีบุญลือ . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พจน์ ศรีบุญลือ . การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .