ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย : ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ . (). การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ . . "การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ . "การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ . การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .